:: Tel./fax: +385 51 257 414 :: Email:mramoterm@mramoterm.hr

Podaci o prodajnom mjestu

MRAMOTERM
obrt za proizvodnju i usluge
vlasnik Elviro Poljičanin
i.p. MARINIĆI B.B. , 51 216 VIŠKOVO
OIB: 63404815650
TEL: 051/ 257 – 414, 257 – 161
Web: www.mramoterm.hr
 
 
 

INFORMATION AND SALE

Tel./fax: +385 51 257 414
iva@mramoterm.hr

TECHNICAL SUPPORT

Tel./fax: +385 51 257 161
elviro@mramoterm.hr