Zdravo i ugodno

PREDNOSTI MRAMOTERM GRIJANJA

Mramoterm grijanje je zdravije i ugodnije

U odnosu na klasični način grijanja isušivanje zraka i razlika između stropa i poda, svedena je na minimum. 

Potpuno smo eliminirali sva štetna zračenja, buku i vibracije, mogućnost opeklina ili strujnog udara dodirom. 

Mramoterm grijaće ploče u potpunosti odgovaraju svim propisima o zaštiti i sigurnosti.

Grijaća mramorna ploča se priključuje na izvor napajanja AC 230 V preko termostata kojim reguliramo željenu sobnu temperaturu u svakoj prostoriji zasebno. MRAMOTERM grijanje najveću učinkovitost postiže uz vlastitu termostatsku regulaciju, a uključeno 24 sata dnevno ima optimalan odnos potrošnje električne energije i ugodne topline.

Nakon priključenja na izvor napajanja, Mramoterm grijaća ploča će se zagrijati u ovisnosti od vanjske, sobne ili temperature same mase ploče, za cca 30 do 40 minuta, na radnu temperaturu od cca 80°C. Temperatura na površini Mramoterm grijaće ploče je neovisna o regulaciji temperature u prostoriji.

ODAVANJE TOPLINE GRIJAČA VRŠI SE PREKO DVA SUSTAVA:

1. Zračenjem topline cca. 65 % ogrjevne snage grijača,
2. Toplinskom konvekcijom cca. 35 % ogrjevne snage grijača.

Ove dvije komponente izazivaju, na jedan način, brzo zagrijavanje uglađene mase kroz toplinsko zračenje. Kao što sunce grije svaku površinu koju obasjava, tako i Mramoterm grijanje prožima zrak bez pokretanja i grije čvrste predmete u prostoriji.

Toplinsko zračenje ima svojstva da zagrijava samo čvrsta tijela, tj. toplinsko zračenje jedne grijaće ploče zagrijava okolne plohe kao: podove, stropove, zidove koji postaju spremišta topline. Ovi spremnici topline stvaraju istodobno toplinsku zavjesu, utjecajući pozitivno na osobe u tom prostoru.

Topla tijela u prostoru smanjuju izmjene topline između ljudskog tijela i okolnih predmeta, kratko rečeno, ljudski se organizam osjeća ugodnije. Ovakav način grijanja eliminira razliku temperature između stropa i poda, te svodi cirkulaciju i sušenje zraka na minimum, sve to u interesu Vašeg zdravlja (posebno asmatičarima, svima s teškoćama u disanju i osobama koje su sklone alergijama).
Zagrijavanje ugrađene mase čini još jedno dobro svojstvo samoregulacije, tj. kod jačega sunčeva zračenja, koje prostoru dodatno dovodi toplinu, isključuje grijanje pa se temperatura ugrađene mase stabilizira. Kod slabog sunčeva zračenja, toplinski spremnik prevladava odmah temperaturnu razliku odavanjem topline i stabilizira istodobno mikroklimatske prilike u prostoru. U ovom slučaju radi se o amplitudnom prigušenju toplinskog izvora.

Klasičan način grijanja:
Neravnomjerno zagrijavanje prostorije.

Mramoterm grijanje:
Eliminira nepoželjnu razliku temperature.

Klasičan način grijanja:
Neravnomjerno zagrijavanje prostorije.

Mramoterm grijanje:
Eliminira nepoželjnu razliku temperature.

KONTAKTI
Mramoterm
35 godina s Vama
INFORMACIJE I PRODAJA

Tel./fax: +385 51 257 414

Mramoterm ploče za grijanje:
iva@mramoterm.hr

Klimatizacija:
lucija@mramoterm.hr
TEHNIČKA PODRŠKA

Tel./fax: +385 51 257 161

Mramoterm ploče za grijanje:
elviro@mramoterm.hr
URED

Tel: +385 51 257 414
Fax: +385 51 257 161
mramoterm@mramoterm.hrSkype: mramoterm.grijanje
Copyright © Mramoterm
Marinići b.b., 51216 Viškovo. Hrvatska
GPS: N. 45.37 091, E. 14.39 089
Kartično plaćanje: Maestro, Mastercard, Visa, Diners